Zabezpieczenie fundamentów – zleć to profesjonalnej ekipie

Ochrona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów i pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.

Kto wykona zabezpieczenie fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zlecić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Ważna jest także drobiazgowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można określić czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po deszczu fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów też powinno się powierzyć profesjonalistom, bowiem nagminnym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź użycie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Nieodpowiednie wykonanie prac czy użycie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieefektywna.

Wyróżnione artykuły