Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

rozwój kompetencji, rozwój pracowników, audyt personalny

Coraz liczniejsza grupa pracodawców dostrzega, iż rozwój pracowników w dużym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy zaopatrzeni w szeroki arsenał kompetencji miękkich to wszak najistotniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – efektywne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich indywidualnych kompetencji oraz predyspozycji może wesprzeć właściciela firmy w dobraniu zespołu, który będzie gotowy na skomplikowane wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego można dostrzec, kto z zatrudnionych wykazuje umiejętności kierownicze i zostanie najlepszym liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnymi metodami – np. w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W trakcie audytów z pracownikami stosowane są skuteczne techniki szkoleń, jak np. case study (studium przypadku), wywiady, zadania grupowe czy symulacje. W ten sposób można ujawnić utajony potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej pracę z zespołem w postaci coachingu.

Etapy audytu AC/DC

Prawidłowo opracowany audyt jest podzielony na parę części. Zaczyna się od analizy kompetencji wymaganych do wypełniania danej funkcji w firmie. Następnie audytor przygotowuje techniki, które zostaną użyte w trakcie sesji. Trzecim etapem jest zasygnalizowanie intencji sesji oraz tego, co planuje się za jej sprawą osiągnąć. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym będą prowadzone sesje z zatrudnionymi – powinno ono zapewniać komfort, który wspomoże realizację założeń audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje spersonalizowany, drobiazgowy raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony i podane są zalecenia, jak należy poprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły