O psychologicznych badaniach wysokościowych słów kilka

Jeżeli potrzebujesz zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała, kliknij w to miejsce

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich istotnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Zatajanie informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły