Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Więcej na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze sporządzają tysiące zwykłych i przysięgłych przekładów na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż online nietrudno znaleźć bezpłatne platformy do translacji, nadal nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, przykładowo jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie obliczyć cenę przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Czas realizacji, język, typ tłumaczenia – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Na to ile docelowo będzie kosztowała cię translacja tekstu wpływ mają wymienione niżej elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańsze niż translacja na język obcy.
2. Język, z którego lub na który planujemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (francuski, portugalski) czy germańskich (angielski, holenderski) będzie z reguły tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego).
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja kontraktów handlowych, prac akademickich lub podręczników medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niewybaczalnych błędów.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Trzeba nadmienić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy albo dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału bądź odpisu, a także przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły