Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała - więcej o tych usługach

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób przebiegają badania i co konkretnie weryfikują? Jakie przyrządy są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne i egzaminatorów

Testom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do testów podchodzą również kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – jak wyglądają?

Badanie psychotechniczne składa się z 2 części. Na początku kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, szybkość działania, a także cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Osoby badane muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Następnym etapem testów psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do testów wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr i aparat Piórkowskiego. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły