Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ zlecisz badania kierowców Bielsko Biała

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu badaniom. Są one niezbędne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Zadaniem testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, ponieważ badane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, ale jeśli ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom corocznie.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły