Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Więcej o badaniach psychotechnicznych Bielsko

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Ujmują między innymi neurotyzm, intro- oraz ekstrawersję i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista sięga po wirometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, stereometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni jedynie pamiętać, by zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D1, D i D+E. Przejść muszą je także osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Warto podkreślić, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je tylko raz.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły