Odzież robocza z nadrukiem – kiedy jest konieczna

Wiele zawodów wykonuje się w niekorzystnych warunkach, które mogą spowodować zabrudzenie odzieży zatrudnionego. Jeśli zagrożenie kompletnego zniszczenia bądź uszkodzenia ubrań jest znaczne, pracodawca ma obowiązek dostarczyć zatrudnionym odzież roboczą. Odzież tego typu należy się też obowiązkowo wtedy, kiedy wymóg jej posiadania określają odpowiednie zalecenia BHP, sanitarne albo technologiczne.

Różnice w nadrzędnej funkcji odzieży roboczej oraz ochronnej

Określenie odzież ochronna oraz odzież robocza raz za razem stosowane są wymiennie, zapewne z tego powodu, iż na ogół obie te grupy odzieży kojarzą się z fartuchami, kamizelkami odblaskowymi czy ochronnymi kaskami. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony indywidualnej, którego kluczową funkcją jest ochrona życia oraz zdrowia pracownika i musi być mu bezapelacyjnie zagwarantowana. Natomiast odnośnie odzieży roboczej, jeśli zatrudniający nie nabędzie jej dla pracownika, winien przekazać mu ekwiwalent pieniężny pokrywający koszty potencjalnej wymiany uszkodzonego ubrania i obuwia lub ich prania. Precyzyjne zasady dotyczące stosowania odzieży roboczej oraz ochronnej znajdują się w kodeksie pracy.

Fluorescencyjne dodatki na odzieży roboczej to nie wszystko

Odzież roboczą z reguły odpowiednio się oznakowuje. Na opaskach na ramię, bluzach i kamizelkach, z których korzystają funkcjonariusze publiczni pełniący obowiązki w terenie, operatorzy maszyn bądź pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, obok treści informacyjnych, między innymi nazwy przedsiębiorstwa bądź podmiotu, znajdują się także paski nadrukowane przy pomocy fosforyzujących folii lub farb. Podwyższa to bezpieczeństwo oraz widoczność pracowników w godzinach wieczornych, co jest kluczowe szczególnie wtedy, gdy zadania wykonywane są na przykład przy ruchliwej drodze. Odzież robocza ma obszerne zastosowanie: to też uniformy, czepki i pozostałe ubrania dla osób pracujących w warsztatach bądź restauracjach. Na nich też nanosi się na ogół logo firmowe, nazwę oddziału albo zajmowane stanowisko.

Wyróżnione artykuły