Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o kontenery produkcja, znajdziesz na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z magazynowaniem oraz transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich przedsiębiorstw?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły