Tymczasowy rachunek sprzedaży czyli co to jest proforma?

Zainteresowany faktura pro forma znaczenie? Zajrzyj tu.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale także i gros osób dokonujących zakupów online, otrzymał przynajmniej raz fakturę pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Faktura proforma nie jest potwierdzeniem zakupu towaru

Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, zatem nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Powinno się jednak zostawić ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dokument handlowy, będący formą zapowiedzi konkretnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi ani nabycia artykułów, a więc w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż tyczy się usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co powinna zawierać faktura proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę usług czy też towarów, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych rabatów,
  • określenie prognozowanego terminu wykonania usługi bądź dostarczenia towaru,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Trzeba też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, kiedy odbiorca uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też przeleje przedpłatę.

Wyróżnione artykuły