Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Jeśli spółka przechodzi poważny kryzys, wierzytelności w stosunku do partnerów rosną z miesiąca na miesiąc i ogłoszenie bankructwa zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem, prawdopodobnie przyszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację można zdefiniować jako transformację przedsiębiorstwa mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w efekcie wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo oferuje sporo możliwości zawarcia układu z wierzycielami, więc jest wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm. Również postępowania toczą się krócej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele pozytywnych rezultatów: pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, wstrzymać wykonanie niepomyślnych ugód, a zwłaszcza uratować przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, układowe

Wymieniona powyżej ustawa dopuszcza cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie układowe, które wybierają na ogół właściciele spółek na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania tego typu postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli rok, gdyż w kwestiach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po przygotowaniu oraz zatwierdzeniu spisu zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma doprowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ postępowania trwa z reguły nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równolegle gwarantuje szeroką ochronę przed windykacją. Wiąże się to jednak z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sama wybiera, osobiście prowadzi pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sądu jest tutaj tylko uznanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.

Należy podkreślić, że istnieją ograniczenia, które mają wpływ na to, który wariant restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować wyłącznie wtedy, gdy wysokość wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego albo układowego. Czynności restrukturyzacyjne są trudne, więc jeżeli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale wahasz się, jaki model będzie stosowny dla Twojej spółki, koniecznie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Wyróżnione artykuły