Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Dowiedz się więcej o generatorze not księgowych 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia we wniesienia należności mogą być krótkotrwałe problemy finansowe albo jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły