ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Więcej informacji o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – dla kogo?

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone wiele razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary lub wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie otrzymać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta należności. Ze względu na wspomniany wyżej limit z tej metody może skorzystać większość naszych właścicieli firm, lecz powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do ciągłego pilnowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia regularnego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Jednak już przy kilkuset fakturach kontrola należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Wyróżnione artykuły