Dziecko cudzoziemca – zezwolenie na pobyt

Status pobytowy dziecka w RP w głównej mierze zależy od statusu rodzica. Przepustkę na pobyt czasowy udziela się małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy. Rodzic musi jednak spełnić dwa wymogi, którymi są: posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, a także posiadanie regularnego i stabilnego źródła dochodu. Małoletni cudzoziemiec nie musi spełniać żadnych wymogów dotyczących wcześniejszego pobytu w Polsce. Wniosek o takie zezwolenie mogą…

Czytaj dalej

Inwestycje w złoto i srebro a podatek VAT

Inwestycje w metale szlachetne trwale zagościły w świadomości wielu osób, które – dostrzegając słabości systemu finansowego, opartego o pieniądz fiducjarny – postanowiły przynajmniej część swoich oszczędności umieścić poza zasięgiem kolejnego, ewentualnego krachu. Celem inwestycji stały się głównie złoto i srebro, w postaci inwestycji w majątek fizyczny lub jego ekwiwalent w postaci papierów wartościowych. Złoto inwestycyjne w świetle VAT Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 121 definiuje pojęcie złota inwestycyjnego. Za takie złoto uznaje się: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych, złoto…

Czytaj dalej

Karta pobytu. Czym jest i jak ją zdobyć?

Karta pobytu to dokument, który upoważnia cudzoziemca do pobytu w Polsce. Zezwala również na przekraczanie granic państw należących do Strefy Schengen. W jaki sposób można ją uzyskać? Od 21 czerwca 2017 r. Ukraińcy mogą wjechać do krajów strefy Schengen, w tym Polski, bez wiz. Czas pobytu jest jednak ograniczony do 90 dni. Przepisy określają również cel podróży: może mieć on charakter turystyczny lub biznesowy, nie dopuszcza się jednak podejmowania pracy. By móc legalnie przebywać na terenie RP powyżej 90 dni, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt, a wraz z nim…

Czytaj dalej

Założenie spółki przez Ukraińca

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Sytuacja dotycząca wymogów nie jest specjalnie skomplikowana, a wszystkie za i przeciw zawarte są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Czy każdy cudzoziemiec może założyć w Polsce własne przedsiębiorstwo? Założenia spółki Z O.O. przez Ukraińca a karta pobytu: Ukrainiec aby móc dostać kartę pobytu może to zrobić w prosty sposób-może zakupić lub założyć spółkę z o.o. w Polsce. Spółkę z o. o. obowiązkowo kupuje się lub zakłada u notariusza w obecności tłumacza przysięgłego. Ukrainiec musi być w spółce prezesem…

Czytaj dalej

Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019

W dniu 3 października 2019 roku zapadł wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubak (C-260/18), który w sposób istotny wpłynął na stanowiska wydawane przez Sądy w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty – w tym wypadku franków szwajcarskich. Sprawa dotyczyła roszczenia Powodów o stwierdzenie nieważności umowy, zawierającej klauzule indeksacyjne zawarte w umie o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty franka szwajcarskiego. Powodowie podnosili, że postanowienia te są niezgodne z prawem, ponieważ umożliwiają bankowi swobodne i arbitralne ustalanie kursu wymiany walut. W konsekwencji saldo kredytu wyrażone w CHF jest jednostronnie określane…

Czytaj dalej

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi – reprezentacja prawna

Poszkodowany może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Także w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu sprawach brak porozumienia pomiędzy sprawcą szkody i poszkodowanym, w głównej mierze odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma szerokie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, przede wszystkim z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody osobowe, jak też szkody rzeczowe. Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować? Warto wybrać kancelarię, prowadzącą już tego typu postępowania – biegłość w sprawach odszkodowawczych będzie…

Czytaj dalej

Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, dużo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat. Konsekwencje likwidacji polisolokaty Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji –…

Czytaj dalej

Tomanek – kancelaria prawna

Kancelaria usług prawnych Tomanek&Tomanek funkcjonuje na obszarze Gliwic i Zabrza już od 1999 r. Powstała dzięki współpracy dwojga adwokatów Grażyny i Damiana Tomanek. Kancelaria adwokacka świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i osób prawnych. Służy stałym doradztwem prawnym, które obejmuje udzielanie porad w zakresie prawa, reprezentowanie klientów przed sądem, a także udział w negocjacjach. Przedsiębiorstwa mogą zaś liczyć na wskazówki przy tworzeniu dokumentów sądowych i statutów. Zakres działalności kancelarii prawnej Zasięg działalności kancelarii Tomanek&Tomanek sięga od spraw karnych po pracownicze. Sięganie po opinie cieszących się uznaniem na obszarze Niemiec…

Czytaj dalej

Kancelaria prawna w Krakowie

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn w Krakowie jest ulokowana w samym centrum – przy Rondzie Mogilskim. Takie położenie sprawia, iż na rozmowę z adwokatem można bez trudu dotrzeć z każdej części miasta, jak również pozostałych miejscowości Małopolski, a także Śląska. Klientami Kancelarii są zarówno osoby indywidualne, jak i właściciele spółek i firm. Kancelaria prawna w Krakowie Krakowską Kancelarię reprezentuje dwóch wspólników: adwokat Paweł Czarniak i radca prawny Tomasz Baszczyn, merytoryczną pomocą służy również aplikant radcowski Izabella Polańska. Paweł Czarniak specjalizuje się głównie w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa ochrony…

Czytaj dalej

Reprezentacja pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, tak od strony pracodawcy, jak i pracownika. Nasza działalność koncentruje się nie tylko na toczeniu spraw sądowych, ale również na doradztwie w obszarze bieżącego stosowania prawa pracy. Prawo pracy – zakres działania kancelarii radców prawnych Reprezentując Pracodawców, najczęściej pomagamy im w tworzeniu wszelkiego rodzaju dokumentacji na etapie nawiązania stosunku pracy, jego trwania, jak i rozwiązania. Pomoc prawna jakiej udzielamy ma za zadanie nie tylko przeprowadzić naszych Klientów przez te stadia, ale także ochronić ich przed sprawami sądowymi z…

Czytaj dalej