Szkolenia ABI – zdobądź uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria powinien spełniać kandydat?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają kluczowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.

Wyróżnione artykuły